KAROL KRASUCKI FIRMA HANDLOWA "ASTEK"

Dane podstawowe

Imię
KAROL
Nazwisko
KRASUCKI
Numer NIP
5381700256
Numer REGON
030930129
Firma przedsiębiorcy
KAROL KRASUCKI FIRMA HANDLOWA "ASTEK"

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
biuroastek@op.pl
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. LUBELSKIE, pow. radzyński, gm. Borki, miejsc. Wola Osowińska, Nowa, nr 31, 21-345
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. LUBELSKIE, pow. Chełm, gm. Chełm, miejsc. Chełm, ul. Lwowska, nr 18C, 22-100
Polska, woj. LUBELSKIE, pow. krasnostawski, gm. Krasnystaw, miejsc. Krasnystaw, ul. Okrzei, nr 8, 22-300
Polska, woj. LUBELSKIE, pow. puławski, gm. Puławy, miejsc. Puławy, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, nr 24, 24-111
Polska, woj. LUBELSKIE, pow. radzyński, gm. Radzyń Podlaski, miejsc. Radzyń Podlaski, ul. Warszawska, nr 51-53, 21-300
Polska, woj. PODLASKIE, pow. Suwałki, gm. Suwałki, miejsc. Suwałki, ul. Teofila Noniewicza, nr 57, 16-400
Polska, woj. LUBELSKIE, pow. lubartowski, gm. Kock, miejsc. Kock, ul. Józefa Piłsudskiego, nr 15-17, 21-150
Polska, woj. LUBELSKIE, pow. bialski, gm. Terespol, miejsc. Terespol, ul. Wojska Polskiego, nr 134, 21-550
Polska, woj. LUBELSKIE, pow. łukowski, gm. Stoczek Łukowski, miejsc. Stoczek Łukowski, ul. Pl. T. Kościuszki, nr 2, 21-450
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. sokołowski, gm. Sokołów Podlaski, miejsc. Sokołów Podlaski, ul. Skłodowskiej-Curie, nr 1, lok. L1, 08-300
Polska, woj. LUBELSKIE, pow. włodawski, gm. Włodawa, miejsc. Włodawa, ul. Czerwonego Krzyża, nr 14A, 22-200
Polska, woj. LUBELSKIE, pow. hrubieszowski, gm. Hrubieszów, miejsc. Hrubieszów, ul. Ludna, nr 9, 22-500
Polska, woj. LUBELSKIE, pow. Biała Podlaska, gm. Biała Podlaska, miejsc. Biała Podlaska, Prosta, nr 4, 21-500
Polska, woj. LUBELSKIE, pow. Zamość, gm. Zamość, miejsc. Zamość, ul. Mikołaja Reja, nr 21, 22-400
Adres do doręczeń
woj. LUBELSKIE, pow. radzyński, gm. Borki, miejsc. Wola Osowińska, Nowa, nr 31, 21-345
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2003-07-03
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
47.59.ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 49.41.Z Transport drogowy towarów, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie (data ustania: 2019-12-13)
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

Dane spółki
NIP: 5381853327 REGON: 061671729
Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w spółce
-

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.