Bartosz Włodarski "Bartosz M. Włodarski"

Dane podstawowe

Imię
Bartosz
Nazwisko
Włodarski
Numer NIP
5213289139
Numer REGON
141082313
Firma przedsiębiorcy
Bartosz Włodarski "Bartosz M. Włodarski"

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
bartekwlodarski@hotmail.com
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, Przyczółkowa, nr 138K, lok. 2, 02-968
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Puck, miejsc. Puck, ul. Nowy Świat, nr 29, lok. C9, 84-100
Polska, woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Władysławowo, miejsc. Władysławowo, Kemping Małe Morze, nr -, 84-120
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. piaseczyński, gm. Konstancin-Jeziorna, miejsc. Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska, nr 60, 05-510
Adres do doręczeń
woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, Przyczółkowa, nr 138K, lok. 2, 02-968
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2007-09-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
2021-03-16
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami, 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Wykreślony
Data zgonu przedsiębiorcy
2019-03-14
Data ustanowienia zarządu sukcesyjnego
2019-05-10
Data wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego
2021-03-15
Podstawa prawna wykreślenia
  • art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - wprowadzenie informacji o zgonie przedsiębiorcy

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

Data ustanowienia zarządcy
2019-05-10
Imię i nazwisko
MATYLDA GRACE WŁODARSKA
Numer NIP
-
Zarządca sukcesyjny posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. MAZOWIECKIE, pow. WARSZAWA, gm. WILANÓW, miejsc. WARSZAWA, PRZYCZÓŁKOWA, nr 138K, lok. 2, 02-968
Adres poczty elektronicznej
MATYLDA.WLODARSKI@GMAIL.COM
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
+48534044051
Inna forma kontaktu
-

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.