MF INVESTMENT Marcin Filipek

Dane podstawowe

Imię
Marcin
Nazwisko
Filipek
Numer NIP
5381784891
Numer REGON
360898195
Firma przedsiębiorcy
MF INVESTMENT Marcin Filipek

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. LUBELSKIE, pow. radzyński, gm. Borki, miejsc. Borki, ul. Wojska Polskiego, nr 44, 21-345
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
woj. LUBELSKIE, pow. radzyński, gm. Borki, miejsc. Borki, ul. Wojska Polskiego, nr 44, 21-345
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2015-02-27
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
2021-03-29
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
68.10.ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.21.Z Uprawa winogron, 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich, 01.30.Z Rozmnażanie roślin, 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt, 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach, 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową, 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, 02.20.Z Pozyskiwanie drewna, 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich, 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych, 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, 05.10.Z Wydobywanie węgla kamiennego, 05.20.Z Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu), 06.10.Z Górnictwo ropy naftowej, 06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego, 07.10.Z Górnictwo rud żelaza, 07.21.Z Górnictwo rud uranu i toru, 07.29.Z Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych, 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków, 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, 08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów, 08.92.Z Wydobywanie torfu, 08.93.Z Wydobywanie soli, 08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane, 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych, 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów, 10.52.Z Produkcja lodów, 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych, 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych, 10.81.Z Produkcja cukru, 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy, 10.84.Z Produkcja przypraw, 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych, 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, 11.02.Z Produkcja win gronowych, 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, 11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych, 11.05.Z Produkcja piwa, 11.06.Z Produkcja słodu, 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, 12.00.Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH, 13.10.A Produkcja przędzy bawełnianej, 13.10.B Produkcja przędzy wełnianej, 13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych, 13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici, 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych, 13.20.B Produkcja tkanin wełnianych, 13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych, 13.20.D Produkcja pozostałych tkanin, 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych, 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych, 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, 13.93.Z Produkcja dywanów i chodników, 13.94.Z Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych, 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży, 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych, 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej, 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej, 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej, 14.14.Z Produkcja bielizny, 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, 14.20.Z Produkcja wyrobów futrzarskich, 14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych, 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej, 15.11.Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych, 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich, 15.20.Z Produkcja obuwia, 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych, 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna, 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych, 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych, 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, 17.11.Z Produkcja masy włóknistej, 17.12.Z Produkcja papieru i tektury, 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych, 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, 17.24.Z Produkcja tapet, 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 18.11.Z Drukowanie gazet, 18.12.Z Pozostałe drukowanie, 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu, 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, 20.11.Z Produkcja gazów technicznych, 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów, 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych, 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych, 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych, 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, 20.51.Z Produkcja materiałów wybuchowych, 20.52.Z Produkcja klejów, 20.53.Z Produkcja olejków eterycznych, 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych, 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy, 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy, 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego, 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego, 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego, 23.14.Z Produkcja włókien szklanych, 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne, 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych, 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek, 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny, 23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych, 23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych, 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych, 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych, 23.51.Z Produkcja cementu, 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu, 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej, 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej, 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem, 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia, 23.91.Z Produkcja wyrobów ściernych, 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali, 24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno, 24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno, 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno, 24.34.Z Produkcja drutu, 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych, 24.42.A Produkcja aluminium hutniczego, 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium, 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny, 24.44.Z Produkcja miedzi, 24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych, 24.46.Z Wytwarzanie paliw jądrowych, 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa, 24.52.Z Odlewnictwo staliwa, 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich, 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi, 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą, 25.40.Z Produkcja broni i amunicji, 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców, 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów, 25.73.Z Produkcja narzędzi, 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych, 25.92.Z Produkcja opakowań z metali , 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 25.94.Z Produkcja złączy i śrub, 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych, 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów, 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji, 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów, 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych, 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli, 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego, 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych, 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek, 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów, 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych, 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu, 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii, 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów, 28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, 28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego, 28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów, 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 29.10.A Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych, 29.10.B Produkcja samochodów osobowych, 29.10.C Produkcja autobusów, 29.10.D Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów, 29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep, 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych, 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających, 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych, 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego, 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn, 30.40.Z Produkcja wojskowych pojazdów bojowych, 30.91.Z Produkcja motocykli, 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich, 30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana, 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 31.03.Z Produkcja materaców, 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli, 32.11.Z Produkcja monet, 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, 32.20.Z Produkcja instrumentów muzycznych, 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego, 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli, 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi, 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych, 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, 35.14.Z Handel energią elektryczną, 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych, 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY, 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych, 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI, 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 43.31.Z Tynkowanie, 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 43.34.Z Malowanie i szklenie, 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów, 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin, 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt, 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór, 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki, 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek, 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich, 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach, 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach, 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 49.10.Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy, 49.20.Z Transport kolejowy towarów, 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, 49.32.Z Działalność taksówek osobowych, 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 49.41.Z Transport drogowy towarów, 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych, 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów, 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski , 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów, 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski , 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów, 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski, 51.21.Z Transport lotniczy towarów, 51.22.Z Transport kosmiczny, 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski, 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy, 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich, 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych, 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 52.29.A Działalność morskich agencji transportowych, 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych, 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych, 53.10.Z Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego), 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska, 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 58.11.Z Wydawanie książek, 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 58.13.Z Wydawanie gazet, 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów, 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 63.12.Z Działalność portali internetowych, 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 64.91.Z Leasing finansowy, 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 69.10.Z Działalność prawnicza, 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności, 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 74.20.Z Działalność fotograficzna, 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami, 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 75.00.Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA, 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp., 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 79.11.A Działalność agentów turystycznych, 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa, 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, 80.30.Z Działalność detektywistyczna, 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center), 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem, 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa, 86.10.Z Działalność szpitali, 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna, 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna, 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego, 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych, 86.90.D Działalność paramedyczna, 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską, 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi, 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza, 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych, 91.01.A Działalność bibliotek, 91.01.B Działalność archiwów, 91.02.Z Działalność muzeów, 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 92.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI, 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego, 95.23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych, 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego, 95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii, 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Małżeńska wspólność majątkowa
Tak
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Zawieszony

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.