AMANDA Przedsiębiorstwo Handlowe Angelika Krupińska

Dane podstawowe

Imię
Angelika
Nazwisko
Krupińska
Numer NIP
6272317174
Numer REGON
277947182
Firma przedsiębiorcy
AMANDA Przedsiębiorstwo Handlowe Angelika Krupińska

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. śląskie, pow. Chorzów, gm. Chorzów, miejsc. Chorzów, ul. Kaliny, nr 95, lok. 28, 41-506
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. będziński, gm. Będzin, miejsc. Będzin, ul. Gabriela Narutowicza, nr 3, lok. 195, 42-500
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała, miejsc. Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok, nr 2, 43-300, opis miejsca C.H. SARNI STOK
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała, miejsc. Bielsko-Biała, ul. Bohaterów Monte Cassino, nr 421, 43-300, opis miejsca CH Auchan
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. Katowice, gm. Katowice, miejsc. Katowice, ul. Chorzowska, nr 107, lok. M04, 40-101, opis miejsca Silesia City Center
Polska, woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. Wrocław, gm. Wrocław, miejsc. Wrocław, ul. Legnicka, nr 58, 54-204, opis miejsca MAGNOLIA PARK
Polska, woj. śląskie, pow. Gliwice, gm. Gliwice, miejsc. Gliwice, ul. Lipowa, nr 1, 44-100, opis miejsca C.H. Forum
Polska, woj. śląskie, pow. Katowice, gm. Katowice, miejsc. Katowice, ul. Chorzowska, nr 111, 40-101, opis miejsca Silesia City Center
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. Okopowa, nr 58/72, 01-042, opis miejsca DOM MODY KLIF
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała, miejsc. Bielsko-Biała, ul. Mostowa, nr 5, 43-300, opis miejsca Galeria Sfera
Polska, woj. śląskie, pow. mikołowski, gm. Mikołów, miejsc. Mikołów, ul. Gliwicka, nr 3, 43-190, opis miejsca C.H. Auchan
Polska, woj. WIELKOPOLSKIE, pow. Poznań, gm. Poznań, miejsc. Poznań, ul. Półwiejska, nr 32, lok. 309, 61-888
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. mikołowski, gm. Mikołów, miejsc. Mikołów, ul. Gliwicka, nr 3, lok. 49, 43-190, opis miejsca C.H. Auchan
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. Katowice, gm. Katowice, miejsc. Katowice, Koszykowa, nr 7F, 40-781
Polska, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Kraków, gm. Kraków, miejsc. Kraków, ul. Pawia, nr 5, 31-154, opis miejsca GALERIA KRAKOWSKA
Polska, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Kraków, gm. Kraków, miejsc. Kraków, ul. Stawowa, nr 61, 31-346, opis miejsca GALERIA BRONOWICE
Polska, woj. WIELKOPOLSKIE, pow. Poznań, gm. Poznań, miejsc. Poznań, ul. Półwiejska, nr 32, lok. 323, 61-888
Polska, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Kobierzyce, miejsc. Bielany Wrocławskie, ul. Czekoladowa, nr 9, 55-076, opis miejsca Park Handlowy Bielany
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. Bytom, gm. Bytom, miejsc. Bytom, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, nr 25, 41-923, opis miejsca CH Plejada
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. Katowice, gm. Katowice, miejsc. Katowice, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego, nr 60, 40-028, opis miejsca CH 3 STAWY
Adres do doręczeń
woj. śląskie, pow. Chorzów, gm. Chorzów, miejsc. Chorzów, ul. Kaliny, nr 95, lok. 28, 41-506
Adres do doręczeń elektronicznych
-
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2003-01-06
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.