DOMINIK MAJCHRZAK SWIFT

Dane podstawowe

Imię
DOMINIK
Nazwisko
MAJCHRZAK
Numer NIP
9491805828
Numer REGON
240428657
Firma przedsiębiorcy
DOMINIK MAJCHRZAK SWIFT
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
-
Nazwa skrócona

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
dominik@swift.com.pl
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŚLĄSKIE, pow. Częstochowa, gm. Częstochowa, miejsc. Częstochowa, ul. Podkolejowa, nr 45, 42-202
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. Częstochowa, gm. Częstochowa, miejsc. Częstochowa, NORWIDA, nr 17/21, lok. 41, 42-209
Adres do doręczeń
woj. śląskie, pow. Częstochowa, gm. Częstochowa, miejsc. Częstochowa, ul. Norwida, nr 17/21, lok. 41, 42-209
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności
2012-07-01
Data rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
-
Przewidywany okres zawieszenia do
-
Data wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status wpisu
Aktywny

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy
-