Historia wpisu

Historia wpisu
Akcja Data wpisu Rodzaj operacji Numer wniosku Autor wniosku / Organ wprowadzający zmianę Data zaistnienia zmiany Identyfikator Czy jest historia Czy wyświetlić przycisk podglądu stanu wpisu po zmianie

Inne wpisy tego przedsiębiorcy

Firma przedsiębiorcy
2creativ Monika Starobrat
Przedsiębiorca
Monika Starobrat
NIP
9860214107
REGON
369024210
Informacje o wpisie
Wpis wykreślony