Iwona Tadych Usługi Krawieckie Krawcownia

Dane podstawowe

Imię
Iwona
Nazwisko
Tadych
Numer NIP
9670491795
Numer REGON
340705645
Firma przedsiębiorcy
Iwona Tadych Usługi Krawieckie Krawcownia

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
iwona-tadych@wp.pl
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
694653244
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. nakielski, gm. Mrocza, miejsc. Mrocza, ul. 5 Stycznia, nr 2, 89-115
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
Iwona Tadych, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. nakielski, gm. Mrocza, miejsc. Drzewianowo, nr 9, 89-115
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2019-02-04
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
2024-03-01
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
95.29.ZNaprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt, 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej, 14.14.Z Produkcja bielizny, 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Zawieszony

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

Zakaz wykonywania zawodu
zakaz wykonywania zawodu opiekuna dziecięcego
Okres, na jaki został orzeczony zakaz
5 lat
Zakaz wydał
sąd
Nazwa sądu/organu
Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią
Sygnatura akt sprawy
IIK448/17
Data wydania orzeczenia
2019-09-24
Data uprawomocnienia się orzeczenia
2020-07-08

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.