Historia wpisu

Historia wpisu
Akcja Data wpisu Rodzaj operacji Numer wniosku Autor wniosku / Organ wprowadzający zmianę Data zaistnienia zmiany Identyfikator Czy jest historia Czy wyświetlić przycisk podglądu stanu wpisu po zmianie

Inne wpisy tego przedsiębiorcy

Firma przedsiębiorcy
PROMO GIFTS Maciej Waszczykowski
Przedsiębiorca
Maciej Waszczykowski
NIP
7292558639
REGON
100382211
Informacje o wpisie
Wpis wykreślony