Paleta Diet dr PATRYCJA KŁÓSEK-BZOWSKA - dietetyk kliniczny, psychodietetyk

Dane podstawowe

Imię
PATRYCJA
Nazwisko
KŁÓSEK-BZOWSKA
Numer NIP
6322013514
Numer REGON
362438003
Firma przedsiębiorcy
Paleta Diet dr PATRYCJA KŁÓSEK-BZOWSKA - dietetyk kliniczny, psychodietetyk

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
patrycjaklosek@gmail.com
Adres strony internetowej
www.paletadiet.pl
Numer telefonu
690442833
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŚLĄSKIE, pow. Jaworzno, gm. Jaworzno, miejsc. Jaworzno, ul. Piekarska, nr 6, lok. 57, 43-600
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. Jaworzno, gm. Jaworzno, miejsc. Jaworzno, ul. Ignacego Paderewskiego, nr 28, 43-600
Polska, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. oświęcimski, gm. Oświęcim, miejsc. Oświęcim, ul. Maksymiliana Kolbego, nr 8, 32-600
Polska, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. wadowicki, gm. Wadowice, miejsc. Wadowice, al. Aleja Matki Bożej Fatimskiej, nr 94, 34-100
Polska, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. oświęcimski, gm. Oświęcim, miejsc. Oświęcim, ul. Fryderyka Chopina, nr 14, lok. 8, 32-600
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. Sosnowiec, gm. Sosnowiec, miejsc. Sosnowiec, ul. Rozwojowa, nr 11, 41-200
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. Sosnowiec, gm. Sosnowiec, miejsc. Sosnowiec, ul. Ostrogórska, nr 24, 41-200
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. Rybnik, gm. Rybnik, miejsc. Rybnik, ul. Borki, nr 20, 44-200
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. Ruda Śląska, gm. Ruda Śląska, miejsc. Ruda Śląska, ul. Karola Goduli, nr 24, 41-712
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. bieruńsko-lędziński, gm. Lędziny, miejsc. Lędziny, ul. Lędzińska, nr 1, 43-140
Adres do doręczeń
woj. ŚLĄSKIE, pow. Jaworzno, gm. Jaworzno, miejsc. Jaworzno, ul. Piekarska, nr 6, lok. 57, 43-600
Adres do doręczeń elektronicznych
-
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2015-09-08
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.